Adriaan Duiveman

Adriaan Duiveman is promovendus geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzoekt hoe bededagen in de 18e eeuw gebruikt werden om solidariteit aan te wakkeren en geld in te zamelen voor slachtoffers van natuurrampen. Om beter te begrijpen welke rol natuurrampen gespeeld hebben bij de vorming van de Nederlandse identiteit.

Adriaan Duiveman

Zwelgen voor solidariteit in de 18e eeuw