Alexander van Oudenaarden

De Alexander van Oudenaarden Groep gebruikt een combinatie van experimentele, wiskundige en theoretische benaderingen om kwantitatief inzichtelijk te maken hoe individuele cellen keuzes maken. De focus van het onderzoek ligt op stamcel- en ontwikkelingsbiologie. De groep is in het bijzonder geïnteresseerd hoe cellen netwerken van genen inzetten om toch robuuste keuzes te maken zelfs als er grote fluctuaties zijn in gen-expressie.

Eugene Berezikov, Richard Young, Rudolf Jaenisch, Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers, Anton Berns, Gerald de Haan, Peter Lansdorp, Prof.dr. Sergey Kiselev

Skoltech Center for Stem Cell Research

Alexander van Oudenaarden

Omgaan met moleculaire ruis

Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers

Hubrecht Instituut