Barbara Braams

Barbara Braams studeerde cognitieve neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze volgde er een onderzoeksmaster en werkte aan twee verschillende projecten. Het eerste project werd uitgevoerd aan de universiteit van Cambridge waarin de neurale correlaten van zelfbeheersing in kaart werden gebracht. In het tweede project werden de effecten van twee emotieregulatietechnieken op anticiperende angst onderzocht. Barbara's PhD-project, onder leiding van prof. dr. Eveline Crone en in samenwerking met Dr. Cedric Koolschijn en dr. Jiska Peper, richt zich op de sociaal emotionele ontwikkeling van hersenen bij adolescenten. Het doel van deze longitudinale studie is om ontwikkelingsstoornissen en veranderingen in de hersenfunctie (en de structuur) en het gedrag bij gezonde kinderen, adolescenten en jonge volwassenen te volgen.

Meer over Barbara Braams.