Corinne Hofman

Corinne Hofman is professor in de Caribische archeologie en hoofd van de Caribische onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden, de grootste onderzoeksgroep op dit gebied wereldwijd. Na het behalen van haar Bachelor in kunstgeschiedenis en archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel voltooide ze in 1987 een Master in de archeologie van voor Columbus aan de Universiteit Leiden, met onderzoek gericht op de Cariben, met name Saba. Ook haar promotie onderzoek richtte zich op Saba. Sindsdien ligt de focus van haar onderzoek en onderwijs op de archeologie en geschiedenis van de Cariben.