Hanneke van Laarhoven

Hanneke van Laarhoven is internist, oncoloog, Medische Oncologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.
Gepromoveerd in zowel geneeskunde als religiewetenschappen is interdisciplinair werken een basisgegeven voor Hanneke (1973). Voor het ontwikkelen van nieuwe, betere behandelopties voor patiënten met kanker zoekt zij samenwerking met zowel de bèta- als de geesteswetenschappen. Van Laarhoven staat mede aan de wieg van een database waarin zowel klinische gegevens, biomaterialen als zelfrapportages van patiënten worden opgenomen.

Hanneke van Laarhoven

Beter kijken naar kanker