Hedwig van Bakel en Marij Eliëns

Hedwig van Bakel werkt als universitair hoofddocent en onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, afdeling Ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit van vroege ouder-kind interactie, preventie en hulpverlening aan baby's en hun ouders. Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en werkt als landelijk opleidingscoördinator video-interactiebegeleiding bij AIT/De Combinatie, een instelling voor jeugdzorg. Samen deden zij onderzoek naar de inzet van Video Interactie Begeleiding bij ouders van prematuur geboren baby's.

Hedwig van Bakel en Marij Eliëns

Een kwetsbaar begin