Mark Peletier

Prof. dr. Mark Peletier (1969), hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, houdt zich naast wiskundig onderzoek bezig met de toepassingen van de wiskunde binnen industrie, biologie en geologie.

Op dat laatste gebied onderzocht hij bijvoorbeeld samen met geologen hoe aardlagen op de lange duur vervormen en vouwen. Peletier is bovendien actief in het uitleggen van zijn onderzoek aan een breder publiek, onder meer aan kinderen. Hij is ook actief lid van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

In 2011 werd hem een vici-subsidie toegekend.

Mark Peletier

De wereld is wiskunde