Tine de Moor

Tine de Moor is hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van Tine (1975) naar instituties voor collectieve actie sluit naadloos aan bij het levendige debat over de opkomst van zogenaamde burgercollectieven: allerlei vormen van zelforganisatie, zoals in de energiesector en in de zorg, gekoppeld aan het debat over de terugtredende overheid en het falen van de vrije markt. Het toevoegen van een historisch perspectief verrijkt de discussie en past bij De Moors inzet om geschiedwetenschap als duider voor de samenleving in te zetten. Opgeleid als historica en ecologe, ziet zij interdisciplinariteit als een van de sterkste kanten van haar aanpak.

Tine de Moor

De homo cooperans